Kondiloma Akuminata

Epidemiologi Penyakit Kondiloma Akuminata

Penyebaran penyakit ini kosmopolitan. Faktor kebersihan/ higiene memegang peranan penting untuk timbulnya penyakit ini. Lingkungan yang lembab dan basah mempermudah timbulnya penyakit. Penderita dengan kondiloma...